6 viktige verdier og sammenhengen med å være lykkelig

Estimert lesetid: minutter

Siste oppdatering: mai 4, 2022

Svein Erik

Hvem ønsker ikke å leve et lykkelig liv? En god start i riktig retning, er å leve etter dine viktigste verdier. Da lever du i henhold til dine kjerneverdier.

De neste 8 minuttene vil jeg, Svein Erik fra kronglete.no vise deg sammenhengen mellom dine viktigste verdier og det å være lykkelig, og hvordan mindfulness i hverdagen kan hjelpe hjelpe deg til målet.

Finn deg gjerne en kopp kaffe eller te. Plasser deg i godstolen eller en annen komfortabel plass og les videre. God fornøyelse!

I denne artikkelen kan du lese om:

Verdier og verdibevissthet

Vi har alle verdier, enten vi er dem bevisst eller eller ikke. Er du bevisst dine egne verdier og handler verdibevisst? Med verdibevisst tenker jeg på bevissthet om hva som er drivkraften bak handlingene dine. 

Er du lite tilfreds med deg selv og situasjonen din, kanskje en litt udefinert følelse av at noe mangler, kan det ha en sammenheng med at du handler på kant med kjerneverdiene dine - kanskje uten at du er klar over forholdet. 

Jeg vet ikke helt hvordan det er med deg, men det er først i den senere tid har har sett nærmere på hva som egentlig er mine verdier. Det har liksom ikke vært et spesielt brukt ord i vokabularet mitt. Skremmende er det å tenke at det har kanskje kostet meg helsen min å handle på tvers av kjerneverdiene mine - uten at jeg egentlig var det bevisst.

Verdier er det som ligger til grunn for våre valg og beslutninger. Derfor er det viktig å være kjent med sine verdier, ellers er det fort gjort å ta dårlige valg og beslutninger i livet.

Ungdomsårene er med på å forme vår identitet, da skal vi liksom “finne oss sjæl”. Vi staker ut en retning for hva vi vil i livet og plutselig så ender vi opp med midtlivskrise før vi vet ordet av det. 

Verdier som er viktig for oss endrer seg med alderen og glemmer vi å ta en “statussjekk” på verdiene underveis, merker vi kanskje først på kroppen at noe ikke er helt slik det skal være. Det kan være du kjenner på  frustrasjon, mangel på tilfreds eller en følelse av at du er ikke helt på rett plass. 

Hva er dine personlige verdier?

La oss se litt nærmere på hva verdier er for noe:

selvstendighet - pålitelighet - ærlighet - toleranse - struktur - familietid - trene - helse - trygghet - ansvarlighet - fellesskapet - medfølelse - omsorg - lojalitet - stolthet - egentid - raushet - reise - tur - kunnskap - kunnskapsformidling - utfordre - jobb -  fritid - visjoner - kreativitet - mot - respekt - humor - toleranse - miljø - moro - vennskap - miljø - tillit - demokrati - ytringsfrihet - rettssikkerhet - ansvar - takknemlighet - medfølelse

Dette er en liten liste over noen verdier, for å sette deg på sporet av dine egne.

Hva er norske verdier?

Det er store forskjeller på verdisyn rundt om i verden , og de  som avviker mest fra norske verdisyn er i følge forskning.no befolkningen i Afrika og Latin-Amerika. 

Nordmenn er  svært lite opptatt av jobb, som kan ha en historisk sammenheng med at vi nordmenn tjener ganske bra og det er ikke så store økonomiske forskjeller - historisk, men gjennom mine briller kan det se ut til at forskjellene er i ferd med å øke. 

Tillit er en svært viktig verdi for oss nordmenn, som vi har bygget opp gjennom generasjoner. Tillit til andre mennesker gjør livet mye enklere og oppgaver løses med mindre friksjon enn ved fravær av tillit. 

Hvilke verdier er viktige for deg?

Har du ikke allerede gjort det, er det på tide å gjøre det nå - bokstavelig talt.  Finn frem papir og blyant eller ta det digitalt og skriv ned alle verdier som du opplever er viktige for deg. Når du er ferdig, bruker du eliminasjonsmetoden. Det kan være vanskelig å skille mellom dine verdier og det som egentlig er andres verdier og forventninger, eller din egen pliktfølelse, for den del. For å få tak på det som er viktigst for deg i denne prosessen, kan det være nyttig å stille seg noen spørsmål: 

1

Steg1 - Hvilken følelse dukker opp når jeg tenker på denne verdien?

2

Steg 2 - Er dette noe jeg er villig til å strekke meg langt for? 

3

Steg 3 - Hva hvis du prøver å kjenne på hva denne verdien gjør i livet ditt?

 Deretter plukker du ut de 10-15 aller viktigste og ta en runde til på disse. Nå skal du redusere dette til 5 - 7 som skal være  de aller aller viktigste, som du ikke vil gå på kompromiss med - dine kjerneverdier. 

Hva er så sammenhengen mellom verdier i livet og lykke?

Er du en person som verdsetter materialisme eller er du idealistisk orientert? Jeg har tidligere spøkt med at: 

“Det er bedre å være lykkelig og rik enn fattig og syk”

Et problem med lykke, er at du ikke kan kjøpe det. Gjennom å ha et stort materialistisk behov vil du ikke bli mer lykkelig, snarere tvert i mot. Forskning viser at lykke kommer ikke gjennom ytre påvirkninger, men derimot de indre. 

Er du mer idealistisk enn materialistisk, øker muligheten for å være lykkelig. Forskning.no viser til at nesten alle materialister savner flere goder, mens de fleste idealistene er fornøyd med det de har.  

Materialisten er også minst fornøyd med livet sitt og sliter mer med lykkefølelsen enn en typisk idealisten, som derimot er mer fornøyd med livet sitt. 

En annen viktig verdi er lojalitet, og hva hvis lojalitet på arbeidsplassen går på bekostning av lojalitet til deg selv? Det kan dreie seg om arbeidskultur, etikk eller helt andre ting. Det kan gi friksjoner som kan gå på bekostning av lykkefølelsen og dermed helsen din. 

Takknemlighet over det du har, fremfor å alltid ønske noe annet, aktiverer områder i hjernen som fremmer tilfredshet med livet. Det å være takknemlig, gagner helsen din og sprer positiv energi rundt deg og de du omgås med. 

Dette er kanskje noe å tenke på før du vil bytte ut TV’en fra 55’’ til 75’’, bare for å få større tv-bilde på veggen…

Ekte medfølelse og bry seg om andre mennesker rundt oss, er også helsebringende gjennom bl.a. fremme lykkefølelsen og takknemlighet for din egen situasjon. 

Vær tro mot deg selv

Det å ha integriteten i behold, vil for mange være en viktig faktor når en skal oppsummere hvor godt en har det med seg selv. Går en på bekostning av egen integritetsoppfattelse, er veien til frustrasjon og misnøye kort. 
Vennskap - verdier i livet

Kan verdier forandre seg i løpet av livet?

Verdiene våre er ikke statiske, og mest sannsynlig vil de endre seg gjennom livet. Er du en materialist, kan det godt være at du endrer syn i løpet av livet og blir mer ideologisk, for å leve mer bærekraftig. 

Verdier oppsummert

Verdier som er viktig for meg, kan være mindre viktig for deg. Derfor er det viktig at du tar en gjennomgang med egne verdier, for å styre livet ditt i tråd med dem - ikke på bekostning av dem. 

Sammenheng mellom lykkefølelse og 6 verdier:

 1. 1
  Tillit til andre medmennesker gir mer glede og frigjør tid fra grubling og friksjoner i samhandling med andre mennesker.
 2. 2
  Takknemlighet og tilfredshet med det du har, fremfor å alltid ønske seg noe nytt og bedre. Det kan være materielle goder, men det kan også være relasjoner til andre mennesker eller reiser rundt om i verden. Takknemlighet stimulerer nervebaner i hjernen som kan gi økt livsglede.
 3. 3
  Medfølelse for andre mennesker og følelsebaserte dyr fremmer også positiv hjerne-aktivitet, som gir økt livsglede og lykkefølelse.
 4. 4
  Integritet eller “hel ved” er et samlebegrep for flere verdier, som bl.a. ærlig og rederlig - en man kan stole på. Lever man derimot på bekostning av sin egen integritet, vil livet fort kunne bli frustrerende.
 5. 5
  Familie er viktig for mange, men dessverre er det mange som nedprioriterer verdiens viktighet, på bekostning av f.eks. jobb. Er barna og ektefelle fornøyd, da er veien til å selv bli fornøyd ganske kort.
 6. 6
  Helse er en viktig verdi, så bruk tid på å pleie den mens du kan. Det er alltid lettere å pleie fremfor å reparere. God helse er ikke avgjørende for hvor lykkelig du er, men livet er enklere når kroppen fungerar slik den var tiltenkt å fungere.

Og helt til slutt

Tanken min bak denne teksten var å sette deg på sporet av egne verdier. Hvordan fungerer du blandt venner, på jobb og i familien, med tanke på dine verdier? Er du lykkelig og fornøyd, lever du sannsynligvis i tråd med dem. 

Er du derimot ikke helt tilfreds med din egen tilværelse, kan det være lurt å se nærmere på egne kjerneverdier. Blir kjerneverdiene dine ivaretatt eller lever du i en gråsone?

Er verdiene på plass, men du har mange tanker i hodet og sliter med tankekjør? Da vil jeg anbefale deg en øvelse som heter det tre minutters pusterom noen ganger hver dag i en periode for å se om tankekjøret dempes.

Vet du at:

Forskning viser at mindfulness meditasjon kan hjelpe deg å balansere sinnet ditt. 


Når det koker som verst i topplokket, kan en enkel pusteøvelse være det som skal til for å roe ned kroppen. Tre dype inn- og utpust, kan være nok til å roe ned “systemet” når du måtte ha behov for det.

Har du spørsmål eller svar, så er kommentarfeltet nedenfor laget kun for deg. Alternativt kan du kan sende meg en e-post. Jeg svarer etter beste evne ❤️

Inntil neste gang, ha en fortsatt god dag i helsebringende og oppmerksomt nærvær.

Svein Erik med håndskrift
 • Veldig godt å tankevekkende skrevet, selv om alt ikke alltid er like lett å gjennomføre.
  For meg ligger begrepet «verdier» mye på det etiske plan, slik at man kan sidestille de menneskelige verdiene/verdigrunnlaget vårt, veldig mye med holdninger til våre medmennesker og oss selv, som f.eks. tanken om nestekjærlighet.

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

  Vill du vite mer? Ta en titt på disse blogg artiklene 

  >