Endelig et kurs med fokus på stressmestring og glede på Straume i Øygarden

Skriv deg på venteliste, så får du melding når neste kurs er klart for påmelding!

Et kurs med fokus på å reduser opplevelsen av stress i hverdagen, og øke livskvaliteten din

Vi bruker mye av livene våre på å gjøre én ting mens vi tenker på noe helt annet, og vi er aldri helt tilstede i øyeblikket. Tankene vandrer hele tiden. Ta tilbake kontrollen i livet ditt - unn deg litt egentid og oppdag hvorfor oppmerksomt nærvær er så viktig for å føle glede.

Fra stress til balanse er et kurs med fokus på stressmestring i hverdagen. Mindfulness er en tilnærming som kan gjøre deg bedre rustet til å stå i det som er krevende, styrke immunforsvaret og bidra til å gjenvinne god helse og livsglede.

Dette gjøres gjennom oppmerksom nærværøvelser, mindfull-yoga, mindfulness meditasjon og den gode samtalen. Finn veien tilbake fra en litt kronglete tilværelse, til et godt og meningsfylt liv med livsglede.

Venteliste - neste kurs starter våren 2024

Det er kostnadsfritt og du binder deg ikke til å delta. Du blir kontaktet når neste kursdato er tilgjengelig.

Ønsker du deg mindre stress i hverdagen?

Hverdagsstress og psykisk helse problemer er økende i samfunnet vårt og i resten av verden. Stress, press og psykiske plager var rangert av WHO som det tredje største helseproblemet i verden i 2014, men har det bedret seg etter snart 10 år?

Lever du et hektisk liv og kanskje havnet i "tidsklemmen", uten å vite hvordan du kan komme ut av den? Hva med helsemessige begrensninger eller kroniske smerter? Kanskje har du mer tid tilgjengelig enn du egentlig ønsker og trenger å fylle et tomrom? 

Du føler deg tom for krefter, fysisk og psykisk sliten, men du vet ikke hva du kan gjøre. Hva med nattesøvnen? Sliter du med innsovning eller har en urolig søvn? Eller sliter du med helt andre plager?

Hva gjør du? Kanskje søker du etter ekstern lykke, kjøper noe nytt og fint. Kanskje det hjelper for en kort stund? Kanskje ikke?

Hva med å prøve noe helt nytt? Hva med et kurs for å bedre mestre stresset i hverdagen din?

Fra stress til balanse er et kurs over 6 uker, med samling en kveld i uken. 

Hva sier tidligere kursdeltagere om kurset?

Kan du anbefale kurset til andre?

Dette kurset kan absolutt anbefales. Føler at det var et svært lærerikt kurs, presentert av en kunnskapsrik kursinstruktør med gode pedagogiske evner.

Ja, kunne absolutt ha anbefalt kurset for andre. Flink instruktør som har gjennomført sitt første kurs på en meget profesjonell måte. Kan se at det er mye jobb og forberedelser som ligger bak gjennomføringen av kurset.

Hvordan har andre opplevd kurset?

Det var en unik opplevelse med dette kurset for å lære å verdsette sitt eget liv. Veldig takknemlig for at det finnes mennesker som bryr seg om andre og tar seg tid til å lære oss å se livet på en lettere måte.

Veldig bra kurs med variert innhold og gode samtaler.

Innholdet i kurset er relevant og lett å knytte mot egne opplevelser og daglige hendelser og aktiviteter.

Den digitale biten med lydfil, kurs side osv er veldig fint. For en som aldri har gjort noen av øvelsene, meditasjon og yoga før, er det mye nytt og nyttig.

Hva har du lært av kurset?

Jeg lærte av kurset å se små ting som jeg ikke kunne se før, som å være mer tilstede og gå av autopiloten når det er en stressende situasjon. Kurset var og er et vannskille for livet mitt akkurat nå 👌

Mye av kunnskapen er kjent. Men erfaring gjennom øvelser på kurset har bevisstgjort sammenheng mellom reaksjoner og hvordan en handler på autopilot

Kurset har vært til stor hjelp for å finne ro og få kontroll på slitsomme tanker og følelser. Det å være fornøyd med det som er her og nå. Merker etterhvert fremgang i å gjenkjenne stress og klare å håndtere det.

Hva er din opplevelse av kursportalen?

Veldig bra kursportal, lett å bruke og oversiktlig på alle måter.

Veldig lett slik at eg klarer meg selv uten spørre noe om hjelp.

Har kurset tilført deg noe positivt?

Ja, merker etterhvert fremgang i å klare å gjenkjenne situasjoner som gjør meg stresset og klare å la det gå forbi uten at det tar så stor plass i hodet.

Kurset har gitt økt bevissthet og oppmerksomhet rundt egne reaksjoner - når stress oppstår og hvordan håndtere det

Ja, jeg føler at kurset har gitt meg gode teknikker/redskaper til bruk i hverdagen. Har erfart at det hjelper. Kurset har absolutt tilført meg noe positivt i min hverdag, som jeg også vil jobbe videre med.

Fra stress til balanse

Dette er ikke et online kurs, men et kurs med fysisk fremmøte hvor alt kursmateriell blir tilrettelagt digitalt for deg. Benytt denne muligheten til å få verktøyene for bedre hverdagsmestring i møte med det som er. Gi deg selv en mulighet til å oppnå mer overskudd og livsglede i en eller så travel hverdag.   

Kan du anbefale kurset til andre?

(Uttalelser fra tidligere kursdeltagere) 

Dette kurset kan absolutt anbefales. Føler at det var et svært lærerikt kurs, presentert av en kunnskapsrik kursinstruktør med gode pedagogiske evner.

Ja, kunne absolutt ha anbefalt kurset for andre. Flink instruktør som har gjennomført sitt første kurs på en meget profesjonell måte. Kan se at det er mye jobb og forberedelser som ligger bak gjennomføringen av kurset.

Fra stress til balanse er et kurs med kreative øvelser, mindfulle bevegelser (yoga), mindfulness meditasjon og den gode samtalen

Kurset er et kurs med fysisk oppmøte. Det gjennomføres en kveld i uken over 6 uker (totalt ca 15 timer) på Straume i Øygarden kommune.

Det må påregnes ca. 30 - 45 minutters arbeid med kurset hver dag i kursperioden. En investering i egen livskvalitet!

OBS! Det er begrenset antall plasser på kurset, så her gjelder det å være om seg for å få plass på kurset.

Stressmestring

Du vil lære hva mindfulness er og hvordan det kan hjelpe deg til en bedre hverdag i møte med stress, enten det er hjemme eller på jobb.

Du vil over tid kunne oppnå sinnsro i situasjoner som tidligere påførte deg stress.

Tanker, følelser og stress

Tanker blir til tankekjør, som igjen kan føre til søvnproblemer.

Du vil gjennom kurset få innblikk i sammenhengen mellom tanker, følelser og stress. 

Verktøykasse

Du vil lære flere meditasjoner som involverer både kropp og pust.

Du vil lære forskjellige yoga øvelser, kroppsnære øvelser i bevegelse sammen med pusten.

Du vil få full tilgang til alt kursmateriell i din egen kursportal. Etter kurset får du gratis tilgang til kursportalen i hele tre måneder. Du kan komme tilbake så ofte du vil, når det passer deg best.

Hvordan har andre opplevd kurset?

(Uttalelser fra tidligere kursdeltagere) 

Det var en unik opplevelse med dette kurset for å lære å verdsette sitt eget liv. Veldig takknemlig for at det finnes mennesker som bryr seg om andre og tar seg tid til å lære oss å se livet på en lettere måte.

Innholdet i kurset er relevant og lett å knytte mot egne opplevelser og daglige hendelser og aktiviteter.

Veldig bra kurs med variert innhold og gode samtaler.

Den digitale biten med lydfil, kurs side osv er veldig fint. For en som aldri har gjort noen av øvelsene, meditasjon og yoga før, er det mye nytt og nyttig.

Innhold

Kurset består av 6 samlinger

Kurset "Fra stress til balanse" er et kurs hvor den enkelte deltager selv skal kunne erfare.

1

Samling 1: Hva er mindfulness / oppmerksomt nærvær?

Grunnholdningen for denne treningen et at så lenge som du kan puste, er det mer som fungere enn som er ødelagt i kroppen din. 


Oppmerksomhet overfor det som er her og nå er grunnelementet i dette arbeidet. Det er nå vi kan oppfatte, lære, vokse og endre oss.

2

Samling 2: Vår evne til å oppfatte virkeligheten

Hva vi ser og oppfatter eller hva vi ikke oppfatter, bestemmer hvordan vi reagerer på sykdom, smerte og stressende situasjoner. Når vi blir stresset, skyldes det som regel hvordan vi oppfatter og reagerer på det som skjer.


3

Samling 3: Å være tilstede i kroppen

Vi utfordrer oss selv, gjennom oppmerksom tilstedeværelse og mindfull yoga.


4

Samling 4: Mindfulness i møte med stress

Stress er et utrykk samlet under en paraply, for all slags press vi opplever i livet. Dessverre blir denne måten å bruke ordet på ingen indikator for om stresset er forårsaket gjennom presset vi føler eller om det er effekten av presset. M.a.o. om stress er stimuli eller respons.


5

Samling 5: Tanker og følelser

Det er sjelden at triste tanker dukker opp helt alene. De er ofte kombinert med en følelse av uro og angst, sinne og irritasjon, mismot og fortvilelse.


6

Samling 6: Om å ta vare på seg selv

Å delta i et kurs, som "Bedre hverdagsmestring med mindfulness", er et steg i retning av å gjøre noe godt for seg selv. For mange av oss er dette en helt ny erfaring. Hvorfor er det så mange av oss, som synes det er så vanskelig å hjelpe seg selv?


Hva har du lært av kurset?

(Uttalelser fra tidligere kursdeltagere) 

Jeg lærte av kurset å se små ting som jeg ikke kunne se før, som å være mer tilstede og gå av autopiloten når det er en stressende situasjon. Kurset var og er et vannskille for livet mitt akkurat nå 👌

Mye av kunnskapen er kjent. Men erfaring gjennom øvelser på kurset har bevisstgjort sammenheng mellom reaksjoner og hvordan en handler på autopilot

Kurset har vært til stor hjelp for å finne ro og få kontroll på slitsomme tanker og følelser. Det å være fornøyd med det som er her og nå. Merker etterhvert fremgang i å gjenkjenne stress og klare å håndtere det.

Om Svein Erik

Han har en historie der han ikke lyttet til kroppen og ignorerte vedvarende stress. Våren 2000 ble han alvorlig syk. Da han oppdaget og tok i bruk mindfulness ble det et vendepunkt. Mindfulness er ikke noe han bare har lest om, han erfarer daglig effekten av mindfull egenpraksis. Mindfulness er blitt en sentral praksis for å oppnå balanse i livet, oppleve mestring og å få tilbake livsgleden. Det er derfor han er der han er nå.

Svein Erik har praktisert mindfulness-meditasjon i over 10 år og har fullført sin sertifisering som mindfulness-instruktør hos Barbra Coco Laurré ved CreationWork i Oslo. 

Han har også gjennomført flere kurs i mindfulness, og i vår og høst 2020 fullførte han Mindfulness Basert Stress Reduksjon (MBSR), som er utviklet av Jon Kabat-Zinn ved University of Massachusetts Medical School.

Av akademisk utdannelse er han automatiseringsingeniør. I tillegg har han undervisningserfaring og Praktisk Pedagogisk Utdanning fra Høgskolen på Vestlandet. 

Hva gjør dette kurset anderledes enn andre kurs

Det er to faktorer som påvirker kvaliteten på et kurs. Det ene er innholdet, som i dette tilfellet er kvalitetsikret av Barbra Coco Laurré ved Creationwork i Oslo. 

Creationworks mindfulness instruktør utdannelse er godkjent av Norsk Psykolog Forening (NPF) som 72 timers vedlikeholdsaktivitet, og oppfyller internasjonale og Mindfulness Norges retningslinjer for mindfulnessinstruktør utdanninger.

Den andre  faktoreren er kursholderen, som er  sertifisert mindfulness instruktør og har gjennomført utdannelsen Nordic Mindfulness Teacher Training over totalt 14 måneder. Han har også flere andre kurs i mindfulness, som f.eks. Mindfulness Basert Stress Reduksjon (MBSR) og i tillegg er han høgskoleutdannet med Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) med flere års undervisningserfaring.


Det som er helt sentralt er instruktørens egen-erfaring med mindfulness. Etter flere krevende sykdomsforløp har mindfulness vært helt avgjørende for å finne en god balanse for å igjen oppleve mestring og livsglede. 


I tillegg vil du som kursdeltager få kostnadsfri tilgang til din egen kursportal i 3 måneder etter du er ferdig med kurset. Der vil du finne lydfilene til alle meditasjonene vi gikk i gjennom på kurset, alt kursmateriell og alle skjemaene vi har gått gjennom i løpet at kursets varighet. 


Hva er din opplevelse av kursportalen?

(Uttalelser fra tidligere kursdeltagere) 

Veldig bra kursportal, lett å bruke og oversiktlig på alle måter.

Veldig lett slik at eg klarer meg selv uten spørre noe om hjelp.

Kurset er nå stengt for påmelding

Kursstart: Mandag 11.09.23 kl. 18:00 - 20:00

( Hver mandag i 6 uker, med frammøte på Straume ved Arhat senteret )

En betaling

  Beste pris

NOK 2.900,-

Fra Stress til Balanse

"Kurs i stressmestring med mindfulness"

Gi deg selv eller en du er glad i et kurs, som faktisk kan forandre hverdagen. Lær hvordan du kan håndtere stress bedre og øke den generelle livskvaliteten din.

Betal over 3 måneder

NOK 987,-/mnd x 3

Fra Stress til Balanse

"Kurs i stressmestring med mindfulness"

Gi deg selv eller en du er glad i et kurs, som faktisk kan forandre hverdagen. Lær hvordan du kan håndtere stress bedre og øke den generelle livskvaliteten din.

faq

Etter du er påmeldt

- Etter du er påmeldt, vil jeg ta kontakt med deg for en kort velkomst samtale på Zoom eller FaceTime. 

- Kursavgiften minus et administrativt utlegg pålydende NOK 500,-  refunderes ved kansellering innen 01.10.23 

- Etter 01.10.23 bortfaller refundering av kursavgiften.


Hva trenger jeg av utstyr?

- Klær som er lett og komfortabel å bevege seg i er å anbefale.

- Har du en yogamatte, er det fint om du tar den med. Har du ikke, kan du få låne en på kurset. 

- Ta gjerne med et pledd.

Hvor skal kurset holdes?

Kursstart: Mandag 23.10.23, kl 18:00 - 20:00.

Sted: Arhat senteret*, Tyttebærbrekko 2, 5353 Straume


Vi samles hver mandag fra 23.10.23 kl 18:00, med siste kurskveld mandag 27.11.23. Hver samling varer ca. 2 timer. 


>>> TA VALGET NÅ OG VELKOMMEN PÅ KURS! <<<


*Over veien for Straume terminal ligger TEMAHUSET, Arhat senteret ligger på baksiden av bygget. 

Har kurset tilført deg noe positivt?

(Uttalelser fra tidligere kursdeltagere) 

Ja, merker etterhvert fremgang i å klare å gjenkjenne situasjoner som gjør meg stresset og klare å la det gå forbi uten at det tar så stor plass i hodet.


Kurset har gitt økt bevissthet og oppmerksomhet rundt egne reaksjoner - når stress oppstår og hvordan håndtere det

Ja, jeg føler at kurset har gitt meg gode teknikker/redskaper til bruk i hverdagen. Har erfart at det hjelper. Kurset har absolutt tilført meg noe positivt i min hverdag, som jeg også vil jobbe videre med.

Lær deg å bedre møte stress i hverdagen. Ta tilbake kontrollen i livet ditt. 

Meld deg på kurs i dag - Reduser stress og øk livskvaliteten din

En personlig hilsen

Jeg har erfart alvorlig sykdom på kroppen ved at positivt stress ble snudd til negativt stress over lengre tid. Mindfulness ble redningen og veien min tilbake til livet.

Jeg er derfor stolt i dag av å kunne tilby deg en revidert versjon av mitt sertifiseringskurs, som sertifisert mindfulnessinstruktør:

Fra stress til balanse

Håper dette kurset vil kunne gi deg noe av de gode opplevelsene jeg daglig har og har hatt med mindfulness i verktøykassen min. 

Innholdet i kurset "Fra stress til balanse" er forskningsbasert og benyttes i klinikken ved stadig flere helseinstitusjoner rundt om i verden - offentlige såvel som private. 

Ta valget i dag og velkommen på kurs!

Svein Erik med håndskrift
Svein Erik fra kronglete.no
>