Endelig mindfulnesskurs på Sotra, vest for Bergen

Null stress med mindfulness. Et kurs med fokus på bedre hverdagsmestring.

Bedre hverdagsmestring med mindfulness er et kurs med kreative øvelser, mindfulle bevegelser (yoga), mindfulness meditasjon og den gode samtalen

Neste ledig kurs starter i januar 2023

  0  0
Dager
:
 
  0  0
Timer
:
 
  0  0
Minutter
:
 
  0  0
sekunder

BEGRENSET ANTALL PLASSER

Svein Erik fra kronglete.no

Ønsker du deg en bedre hverdag?

Hverdagsstress og psykisk helse problemer er økende i samfunnet vårt og i resten av verden. Stress, press og psykiske plager var rangert av WHO som det tredje største helseproblemet i verden i 2014, men har det bedret seg etter snart 10 år?

Lever du et hektisk liv og kanskje havnet i "tidsklemmen", uten å vite hvordan du kan komme ut av den? Hva med helsemessige begrensninger eller kroniske smerter? Kanskje har du mer tid tilgjengelig enn du egentlig ønsker og trenger å fylle et tomrom? 

Du føler deg tom for krefter, fysisk og psykisk sliten, men du skjønner ikke helt hvorfor. Hva med nattesøvnen? Sliter du med innsovning og kanskje søvnen er urolig?

Lykkefølelsen er mer eller mindre fraværende. Sliter du på jobb, kanskje permittert eller arbeidsledig? Sliter du på hjemmefronten eller sliter du med motivasjon til å holde det gående? Noe er galt, men du vet ikke helt hva.

Hva gjør du? Kanskje søker du etter ekstern lykke, kjøper noe nytt og fint. Kanskje det hjelper for en kort stund? Kanskje ikke?

Hva med å prøve noe helt nytt? Hva med et kurs for å mestre hverdagen din bedre?

Bedre hverdagsmestring med mindfulness er et kurs over 6 uker, med samling en kveld i uken. 

Hva sier tidligere kursdeltagere om kurset?

Kan du anbefale kurset til andre?

Dette kurset kan absolutt anbefales. Føler at det var et svært lærerikt kurs, presentert av en kunnskapsrik kursinstruktør med gode pedagogiske evner.

Ja, kunne absolutt ha anbefalt kurset for andre. Flink instruktør som har gjennomført sitt første kurs på en meget profesjonell måte. Kan se at det er mye jobb og forberedelser som ligger bak gjennomføringen av kurset.

Hvordan har andre opplevd kurset?

Det var en unik opplevelse med dette kurset for å lære å verdsette sitt eget liv. Veldig takknemlig for at det finnes mennesker som bryr seg om andre og tar seg tid til å lære oss å se livet på en lettere måte.

Veldig bra kurs med variert innhold og gode samtaler.

Innholdet i kurset er relevant og lett å knytte mot egne opplevelser og daglige hendelser og aktiviteter.

Den digitale biten med lydfil, kurs side osv er veldig fint. For en som aldri har gjort noen av øvelsene, meditasjon og yoga før, er det mye nytt og nyttig.

Hva har du lært av kurset?

Jeg lærte av kurset å se små ting som jeg ikke kunne se før, som å være mer tilstede og gå av autopiloten når det er en stressende situasjon. Kurset var og er et vannskille for livet mitt akkurat nå 👌

Mye av kunnskapen er kjent. Men erfaring gjennom øvelser på kurset har bevisstgjort sammenheng mellom reaksjoner og hvordan en handler på autopilot

Kurset har vært til stor hjelp for å finne ro og få kontroll på slitsomme tanker og følelser. Det å være fornøyd med det som er her og nå. Merker etterhvert fremgang i å gjenkjenne stress og klare å håndtere det.

Hva er din opplevelse av kursportalen?

Veldig bra kursportal, lett å bruke og oversiktlig på alle måter.

Veldig lett slik at eg klarer meg selv uten spørre noe om hjelp.

Har kurset tilført deg noe positivt?

Ja, merker etterhvert fremgang i å klare å gjenkjenne situasjoner som gjør meg stresset og klare å la det gå forbi uten at det tar så stor plass i hodet.

Kurset har gitt økt bevissthet og oppmerksomhet rundt egne reaksjoner - når stress oppstår og hvordan håndtere det

Ja, jeg føler at kurset har gitt meg gode teknikker/redskaper til bruk i hverdagen. Har erfart at det hjelper. Kurset har absolutt tilført meg noe positivt i min hverdag, som jeg også vil jobbe videre med.

Bedre hverdagsmestring med mindfulness

Dette er ikke et online kurs, men et kurs med fysisk fremmøte hvor alt kursmateriell blir tilrettelagt digitalt for deg. Benytt denne muligheten til å få verktøyene for bedre hverdagsmestring i møte med det som er. Gi deg selv en mulighet til å oppnå mer overskudd og livsglede i en eller så travel hverdag.   

Kan du anbefale kurset til andre?

(Uttalelser fra tidligere kursdeltagere) 

Dette kurset kan absolutt anbefales. Føler at det var et svært lærerikt kurs, presentert av en kunnskapsrik kursinstruktør med gode pedagogiske evner.

Ja, kunne absolutt ha anbefalt kurset for andre. Flink instruktør som har gjennomført sitt første kurs på en meget profesjonell måte. Kan se at det er mye jobb og forberedelser som ligger bak gjennomføringen av kurset.

Bedre hverdagsmestring med mindfulness er et kurs med kreative øvelser, mindfulle bevegelser (yoga), mindfulness meditasjon og den gode samtalen

Kurset er et kurs med fysisk oppmøte. Det gjennomføres en kveld i uken over 6 uker (totalt ca 15 timer) på Straume i Øygarden kommune.

Det må påregnes ca. 30 - 45 minutters arbeid med kurset hver dag i kursperioden. En investering i egen livskvalitet!

OBS! Det er begrenset antall plasser på kurset, så her gjelder det å være om seg for å få plass på kurset.

Stressmestring

Du vil lære hva mindfulness er og hvordan det kan hjelpe deg til en bedre hverdag i møte med stress, enten det er hjemme eller på jobb.

Du vil over tid kunne oppnå sinnsro i situasjoner som tidligere påførte deg stress.

Tanker, følelser og stress

Tanker blir til tankekjør, som igjen kan føre til søvnproblemer.

Du vil gjennom kurset få innblikk i sammenhengen mellom tanker, følelser og stress. 

Verktøykasse

Du vil lære flere meditasjoner som involverer både kropp og pust.

Du vil lære forskjellige yoga øvelser, kroppsnære øvelser i bevegelse sammen med pusten.

Du vil få full tilgang til alt kursmateriell i din egen kurs-portal i et helt år, som du kan komme tilbake til igjen og igjen, når det passer deg best. 

Hvordan har andre opplevd kurset?

(Uttalelser fra tidligere kursdeltagere) 

Det var en unik opplevelse med dette kurset for å lære å verdsette sitt eget liv. Veldig takknemlig for at det finnes mennesker som bryr seg om andre og tar seg tid til å lære oss å se livet på en lettere måte.

Innholdet i kurset er relevant og lett å knytte mot egne opplevelser og daglige hendelser og aktiviteter.

Veldig bra kurs med variert innhold og gode samtaler.

Den digitale biten med lydfil, kurs side osv er veldig fint. For en som aldri har gjort noen av øvelsene, meditasjon og yoga før, er det mye nytt og nyttig.

Innhold

Kurset består av 6 samlinger

Kurset "Bedre hverdagsmestring med mindfulness" er et kurs hvor den enkelte deltager selv skal kunne erfare.

1

Samling 1: Hva er mindfulness / oppmerksomt nærvær?

Grunnholdningen for denne treningen er at det er mer riktig enn galt med oss. Oppmerksomhet overfor det som er her og nå er grunnelementet i dette arbeidet. Det er nå vi kan oppfatte, lære, vokse og endre oss. 

2

Samling 2: Vår evne til å oppfatte virkeligheten

Hva vi ser og oppfatter eller hva vi ikke oppfatter, bestemmer hvordan vi reagerer på sykdom, smerte og stressende situasjoner. Når vi blir stresset, skyldes det som regel hvordan vi oppfatter og reagerer på det som skjer.


3

Samling 3: Å være tilstede i kroppen

Vi utfordrer oss selv, gjennom oppmerksom tilstedeværelse og mindfull yoga.


4

Samling 4: Mindfulness i møte med stress

Stress er et utrykk samlet under en paraply, for all slags press vi opplever i livet. Dessverre blir denne måten å bruke ordet på ingen indikator for om stresset er forårsaket gjennom presset vi føler eller om det er effekten av presset. M.a.o. om stress er stimuli eller respons.


5

Samling 5: Tanker og følelser

Det er sjelden at triste tanker dukker opp helt alene. De er ofte kombinert med en følelse av uro og angst, sinne og irritasjon, mismot og fortvilelse.


6

Samling 6: Om å ta vare på seg selv

Å delta i et kurs, som "Bedre hverdagsmestring med mindfulness", er et steg i retning av å gjøre noe godt for seg selv. For mange av oss er dette en helt ny erfaring. Hvorfor er det så mange av oss, som synes det er så vanskelig å hjelpe seg selv?


Hva har du lært av kurset?

(Uttalelser fra tidligere kursdeltagere) 

Jeg lærte av kurset å se små ting som jeg ikke kunne se før, som å være mer tilstede og gå av autopiloten når det er en stressende situasjon. Kurset var og er et vannskille for livet mitt akkurat nå 👌

Mye av kunnskapen er kjent. Men erfaring gjennom øvelser på kurset har bevisstgjort sammenheng mellom reaksjoner og hvordan en handler på autopilot

Kurset har vært til stor hjelp for å finne ro og få kontroll på slitsomme tanker og følelser. Det å være fornøyd med det som er her og nå. Merker etterhvert fremgang i å gjenkjenne stress og klare å håndtere det.

Om Svein Erik

Han har en historie der han ikke lyttet til kroppen og ignorerte vedvarende stress. Våren 2000 ble han alvorlig syk. Da han oppdaget og tok i bruk mindfulness ble det et vendepunkt. Mindfulness er ikke noe han bare har lest om, han erfarer daglig effekten av mindfull egenpraksis. Mindfulness er blitt en sentral praksis for å oppnå balanse i livet, oppleve mestring og å få tilbake livsgleden. Det er derfor han er der han er nå.

Han har praktisert mindfulness i over 10 år og gjennomført flere kurs. Vår/høst 2020 gjennomførte han Mindfulness Basert Stress Reduksjon MBSR, som er utviklet av Jon Kabat—Zinn, University of Massachusetts Medical School. Høsten 2021 startet han en 14 måneders utdannelse hos Barbra Coco Laurré ved Creationwork i Oslo, for å bli sertifisert mindfulness instruktør. 

I tillegg har han undervisningserfaring og Praktisk Pedagogisk Utdanning fra Høgskolen på Vestlandet. 

Hva gjør dette kurset anderledes enn andre kurs

Det er to faktorer som påvirker kvaliteten på et kurs. Det ene er innholdet, som i dette tilfellet er kvalitetsikret av Barbra Coco Laurré ved Creationwork i Oslo. 

Creationworks mindfulness instruktør utdannelse er godkjent av Norsk Psykolog Forening (NPF) som 72 timers vedlikeholdsaktivitet, og oppfyller internasjonale og Mindfulness Norges retningslinjer for mindfulnessinstruktør utdanninger.

Den andre  faktoreren er kursholderen, som er mindfulness instruktør og har gjennomført utdannelsen Nordic Mindfulness Teacher Training over totalt 14 måneder. Han har også flere andre kurs i mindfulness, som f.eks. Mindfulness Basert Stress Reduksjon (MBSR) og i tillegg er han høgskoleutdannet med Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) med flere års undervisningserfaring.


Det som er helt sentralt er instruktørens egen-erfaring med mindfulness. Etter flere krevende sykdomsforløp har mindfulness vært helt avgjørende for å finne en god balanse for å igjen oppleve mestring og livsglede. 


I tillegg vil du som kursdeltager få full tilgang til din egen kursportal i et helt år etter du er ferdig med kurset. Der vil du finne lydfilene til alle meditasjonene vi gikk i gjennom på kurset, alt læremateriell og alle skjemaene vi har gått gjennom i løpet at kursets varighet. 


Hva er din opplevelse av kursportalen?

(Uttalelser fra tidligere kursdeltagere) 

Veldig bra kursportal, lett å bruke og oversiktlig på alle måter.

Veldig lett slik at eg klarer meg selv uten spørre noe om hjelp.

Hold deg oppdatert når nytt kurs er klart: Bedre hverdagsmestring med mindfulness

Skriv deg helt uforpliktende på ventelisten, så blir du kontaktet når det er klart for neste kurs. Det blir begrenset antall plasser tilgjengelig, så det gjelder å være tidlig ute når kursstart blir lansert.

faq

Har kurset tilført deg noe positivt?

(Uttalelser fra tidligere kursdeltagere) 

Ja, merker etterhvert fremgang i å klare å gjenkjenne situasjoner som gjør meg stresset og klare å la det gå forbi uten at det tar så stor plass i hodet.


Kurset har gitt økt bevissthet og oppmerksomhet rundt egne reaksjoner - når stress oppstår og hvordan håndtere det

Ja, jeg føler at kurset har gitt meg gode teknikker/redskaper til bruk i hverdagen. Har erfart at det hjelper. Kurset har absolutt tilført meg noe positivt i min hverdag, som jeg også vil jobbe videre med.

Lær deg å bedre møte stress i hverdagen. Ta tilbake kontrollen i livet ditt. 

Meld deg på kurs i dag - Bedre hverdagsmestring med mindfulness

En personlig hilsen

Jeg har erfart alvorlig sykdom på kroppen ved at positivt stress ble snudd til negativt stress over lengre tid. Mindfulness ble redningen og veien min tilbake til livet.

Jeg er derfor stolt i dag av å kunne tilby deg en revidert versjon av mitt sertifiseringskurs, som sertifisert mindfulnessinstruktør:

Bedre hverdagsmestring med mindfulness 

Håper dette kurset vil kunne gi deg noe av de gode opplevelsene jeg daglig har og har hatt med mindfulness i verktøykassen min. 

Ta valget i dag og velkommen på kurs!

Svein Erik med håndskrift
Svein Erik fra kronglete.no
>